זמני תפילות


ימי חול

 

שחרית מנין ראשון: 5:50 ; בראש חודש 5:45

שחרית מנין שני : 7:00

מנחה : ראה טבלה

ערבית: ראה טבלה

 


שבת

 

מנחה, קבלת שבת, וערבית :
10 דקות לאחר כניסת השבת (ראה
טבלה).

שחרית: 8:00 בבוקר

מנחה גדולה: 12:45 (13:15 שעון קיץ) 

מנחה קטנה: זמן כניסת השבת (ראה טבלה).

ערבית: 5 דקות לפני צאת השבת (ראה טבלה).

 


לוח זמנים חורף תש"פ
לוח זמנים חורף תש"פ גרסת כיס