יזכור

חיים בן שמעון - היימן     נלב'ע   כ'ט שבט תשע'ב

דברים לזכרו שנאמרו ביום ה30 לפטירתו ע"י החבר יוסי יקנה - לצפיה כאן

ת.נ.צ.ב.ה