גמ"חים


קופת גמ"ח כספים שע"י בית-כנסת בר-אילן

ע"ש אלכסנדר דסקל ז"ל, שיכון הפועל מזרחי רחובות

קופת הגמ"ח הינה אגודה שנוסדה בשנת 1979   ע"י מתפללי בית הכנסת,
אברהם גנץ ז"ל ומר וויס ז"ל

קופת הגמ"ח נקראת ע"ש אלכסנדר דסקל ז"ל בעקבות תרומה של ר' שמואל דסקל ז"ל לקופת הגמ"ח להנצחת זכר נשמת בנו אלכסנדר ז"ל

 
   

מטרת האגודה: מתן הלוואות, גמילות חסד , עזרה לזקקים ונצרכים

 
   

ההכנסות העיקריות לקופת הגמ"ח הינה מתרומות מתפללי בית-הכנסת, מקופת צדקה המיועדת למטרה זו, תרומת המתפללים להזכרת נשמות בחגים, והכנסות מעליות לתורה בשבת פרשת תרומה

 
   

המאזן הכספי השנתי של קופת הגמ"ח מפורסם אחת לשנה סמוך לשבת פרשת תרומה

 
 
 פרטים לגבי הגמ"ח אצל החבר שמחה גנץ  גמחים נוספים בעיר רחובות