פרשת השבוע


תורה ממרום

חידונים לפרשת השבוע מפי ר' עזרא מרום