שיעורי תורה


"אלו דברים שאדם אוכל פרותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו  לעולם הבא, ואלו הן:
כבוד אב ואם וגמילות חסדים ... ותלמוד תורה כנגד כולם". (שבת קכז)


בימי חול בין תפילת מנחה לתפילת ערבית

שיעור בהלכה מפי הרב יעקב שחר


בימי שני - 20:00

שיעור בתנ"ך מפי ר' אליהו ספרוני.


בימי שלישי 18:00 (קיץ)

שיעור בתלמוד בבלי מפי הרב יעקב שחר.


שבת


הציבור מוזמן להשתתף בשיעורים