זמני תפילות


ימי חול

 

שחרית מנין ראשון: 5:50 ; בראש חודש 5:45

שחרית מנין שני : 7:00

מנחה : ראה טבלה

ערבית: ראה טבלה

 


שבת

 

מנחה, קבלת שבת, וערבית :

10 דקות לאחר כניסת השבת (ראה
טבלה).

שחרית בחורף: 8:15 בבוקר

שחרית בקיץ: 8:30 בבוקר

מנחה קטנה: זמן כניסת השבת (ראה טבלה).

ערבית: 5 דקות לפני צאת השבת (ראה טבלה).

 


לוח זמנים חורף תשפ"ד
לוח זמנים חורף תשפ"ד גרסת כיס