יזכור

שלמה גדליה בן מאיר יהודה - גרוס     נלב'ע   י'ב חשון תשס'ט


 דברים לזכרו של שלמה גדליה גרוס ז"ל - יוסי יקנה

ת.נ.צ.ב.ה